ชมถ้ำคชสาร

กราบพระปางนาคปรกในถ้ำคชสาร

ถ้ำคชสารเป็นถ้ำหินปูนขนาดกลางตั้งอยู่ประมาณกึ่งกลางของภูเขามีหินคล้ายช้างยืนอยู่หันด้านข้างอยู่หน้าถ้ำ จะสังเกตเห็นหัว ใบหู งวงและขาหน้าได้อย่างชัดเจนมีฝูงค้างคาวอาศัย ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานอยู่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ 

Visitors: 81,941