ชม..ชิมผักพื้นบ้านสมุนไพรและผลไม้นานาชนิด

ชมสวนผักพื้นบ้านสมุนไพรและผลไม้นานาชนิด อีกทั้งยังได้เรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัว..ดังนั้นสุขภาพของพวกท่านจึงได้รับการใส่ใจเสมือนคนในครอบครัวของเรา...ตลอดจนท่านยังจะได้รับความรู้ในการทำเกษตรผสมผสาน...บนผืนแผ่นดินแห่งนี้...ทุกตารางนิ้ว...หยาดเหงื่อและหัวใจของคนในครอบครัวเราร่วมกันสร้าง...เพื่อให้เป็น "ฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษ"...และ...เป็น... “บ้านสุขภาพท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำสำหรับผู้มาเยือน...”

Visitors: 81,941