ปลูกกล้วยเป็นอาหารช้างป่า

ปลูกกล้วยเป็นอาหารช้างป่า ในบริเวณป่าเขาห้วยเขย่ง อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ..ยังมีฝูงช้างป่าอีกประมาณ 70-80 ตัว พวกมันจะหาอาหารกินได้ยากในหน้าแล้ง..เนื่องจากเกิดไฟป่า เราจึงได้ทำกิจกรรมปลูกกล้วยเป็นอาหารช้างป่ามาร่วม 10 ปีแล้ว..โดยให้พวกท่านได้มีส่วนร่วมในการให้ทานอาหารแก่ฝูงช้างป่า..อันจะทำให้ท่านผู้มาเยือนได้อิ่มใจที่ได้ประกอบกรรมดีต่อเพื่อนร่วมโลกที่มีบุญคุณร่วมรบปกป้องชาติไทยมาแต่โบราณ..บ้านห้วยปากคอกแห่งนี้เคยเป็นคอกจับช้างป่ามาฝึกมาแต่โบราณ..แต่ได้เลิกไปเมื่อรัฐบาลได้ออกกฎหมายห้ามจับช้างป่า

Visitors: 81,947