เดินป่าชมบ่อน้ำแร่และโป่งช้าง

เดินป่าชมบ่อน้ำแร่และโป่งช้าง    บริเวณโป่งพุร้อนบ้านห้วยปากคอกมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายของทั้งมนุษย์และสัตว์ป่า น้ำแร่ร้อนบ่อนี้เป็นบ่อเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่คนเมืองยังไม่ได้พัฒนานำไปใช้ประโยชน์...หมายถึงนำไปทำน้ำดื่มหรืออาบน้ำ น้ำแร่บ่อนี้มีอุณหภูมิ 35 องศา..ซึ่งนับเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันชาวบ้านและสัตว์ป่ายังคงต่างใช้เป็นยารักษาโรคนอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยโป่งดิน(ดินที่มีแร่ธาตุสูง)ซึ่งเป็นทั้งอาหารและยาสำหรับสัตว์ป่าเช่นช้างป่า เลียงผา หมูป่าและกระทิง..เป็นต้น

Visitors: 81,946