ล่องแก่งห้วยปากคอก(ตามฤดูกาล)

กิจกรรมล่องแก่งห้วยปากคอก ับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย..ท่านละ 500 บาท..ระดับของการล่องแก่งอยู่ในระดับ 1-2 เท่านั้น...ไม่โขดหินที่แหลมคม..ไม่ลึกจนเกินไปจึงไม่เกิดอันตรายต่อท่านและคนที่ท่านรักอย่างแน่นอน น้ำใสจนมองเห็นตัวปลาแหวกว่ายกองศิลาอยู่ไหว..ไหว อยู่เกือบตลอดปี ชาวบ้านห้วยปากคอกดื่มกินโดยไม่ได้ต้มมาชั่วนาตาปี อีกทั้งยังอุดมด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำแร่เย็นหรือสปริงวอเตอร์...ที่สามารถกรองดื่มเป็นน้ำแร่ได้ทันที

Visitors: 81,946