แพคเกจ : 2 วัน 1 คืน

บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์แอนด์รีสอร์ท “บ้านสุขภาพท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ” ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พักวิมานดิน กินอาหาร Organic พลิกฟื้นสุขภาพ

ราคา 1,ุุ500 บาท 

วันแรก

13.00 น. เข้าที่พัก พร้อม welcome drink จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. ศึกษาระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ(ตามฤดูกาล)
             - ชมโป่งช้างและร่องรอยของสัตว์ป่า
             - สัมผัสบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ
16.00 น. ล่องแก่งห่วงยางท่านจะได้รับความสนุกสนานพร้อมชมนกน้ำและธรรมชาติอันสวยงามสองฝั่งน้ำห้วยปากคอก
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมสนุกสนานกับบทเพลงคาราโอเกะใน
อ้อมกอดของขุนเขาและเสียงหริ่งหรีดเรไรยามค่ำคืน 

23.00 น. พักผ่อนนอนนับดาวเคล้าเสียงน้ำไหลและนกกล่อมไพร

วันที่สอง

อรุณสวัสดิ์กับบรรยากาศอันบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนโรแมนติกในวันพักผ่อนของท่าน

06.00 น. ชมสายหมอกและแสงแรกแห่งวัน...พร้อมกับกราบขอพรพระธาตุและพระประ่จำวันเกิดที่เจดีย์ชเวดากองจำลอง                    เพื่อเป็นศิริมงคล ชมถ้ำคชสารที่มีค้างคาวนับร้อย 

07.00 น. กราบพระนาคปรกอันศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำคชสาร...พร้อมชมค้างคาวนับร้อย

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนระเบียงชมดาวในบรรยากาศริมน้ำ...หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำหรือถ่ายภาพ                  ประทับใจ
09.00 น. กิจกรรมศึกษาการทำการเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรที่อยู่รอบตัว
             - ศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานต่างระดับ
             - ศึกษาสมุนไพรที่อยู่รอบตัว
             - โอบกอดขอพรเทวดารักษาต้นยางนายักษ์อายุร่วม 100 ปี เพื่อเป็นศิริมงคล
10.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม
- ที่พัก 1 คืน
- อาหาร 2 มื้อ (เช้า,เย็น) ผลไม้ไร้สารพิษ ฟรี ตามฤดูกาล
- ดื่มน้ำและชาสมุนไพร “รางจืด” ล้างสารพิษ (Detox) ฟรี ตลอดเวลา
- กิจกรรมตามโปรแกรมข้างต้น...แถมฟรี
- ค่าวิทยากร...ก็ฟรี อีกเช่นกัน

Visitors: 81,942