อาหาร&เครื่องดื่ม...

"วิมานดินฟาร์มสเตย์&รีสอร์ท"บริการท่านด้วยอาหารที่ปรุงขึ้นจากผักพื้นบ้านและดอกไม้ที่ปลูกเองด้วยระบบปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน ให้สมกับสโลแกนที่ว่า วิมานดินเป็น "บ้านสุขภาพท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ"

Visitors: 67,665