แพคเกจ 2 วัน และ 3 วัน...


  • DSC08141.JPG
    บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์แอนด์รีสอร์ท “บ้านสุขภาพท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ” ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พักวิมานดิน กินอาหาร Organic พลิกฟื้นสุขภาพ ราคา 1,ุุ500 บาท วันแรก 13...

  • IMG_2058.JPG
    บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์แอนด์รีสอร์ท “บ้านสุขภาพท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ” ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พักวิมานดิน กินอาหาร Organic พลิกฟื้นสุขภาพ ราคา 2,500 บาท...

  หมายเหตุ: สำหรับหมู่คณะปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามอัธยาศัย

Visitors: 81,947