เคียงดิน 10 หลัง

เคียงดิน(เรือนแถว) 1 ห้องแอร์+พัดลม+น้ำอุุ่น+ห้องน้ำในตัว 2 ห้อง พักได้ 5 ท่าน เตียง 5 ฟุต 1 เตียง 3 ฟุตครึ่ง 3 เตียง ราคา 2000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 5 ท่าน

เคียงดิน(เรือนแถว) 2-5 ห้องแอร์+พัดลม+น้ำอุ่น+ห้องน้ำในตัว พักได้ 2-3 ท่าน เตียง 6 ฟุตราคา1,000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

เคียงดิน(เรือนแถว) 6-9 ห้องแอร์+น้ำอุ่น+ห้องน้ำในตัว+ไวไฟ พักได้ 2-3 ท่าน เตียง 5 ฟุต 1 เตียง 3 ฟุตครึ่ง 1 เตียง ราคา 1,000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

เคียงดิน(เรือนแถว) 10 ห้องแอร์+น้ำอุ่น+ห้องน้ำในตัว 2 ห้อง พักได้ 5 ท่าน เตียง 3 ฟุตครึ่ง 5 เตียง ราคา 2,000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

Visitors: 81,941